Abstract

Un dels obstacles als que s’enfronta qualsevol documentalista diguem-ne 2.0 al’hora de constituir un repertori, és la inestabilitat de les fonts documentals en línia. En altres paraules la seva permanència és en motltes ocasions efímera. El procés de “descatalogació” d’una font d’informació potser molt ràpid, i aquest fet pot esdevenir un autèntic maldecap quan fem referècia a un recurs en línia.

¿Quines tècniques documentals i alternatives ens ofereix el programari específic del web per a superar l’obstacle de l’efemeritat de les fonts documentals en línia?

Per a poder establir una referència a un recurs en línia tenim bàsicament dues possiblitats:

  • Enllaçar el recurs (url) implícitament amb un hiperenllaç o explícitament amb una cita.

  • Emmagatzemar el seu contingut.

Aquestes dues tècniques no són excloents, i en funció de la rellevància que tingui el recurs per al nostre repertori caldrà utilitzar-les de manera simultània.

Enllaçar continguts en línia

L’orsador web és l’eina que usem per accedir a les fonts documentals en línia, i per enllaçar -o fer referència- a un recurs només l’hem d’afegir als Favorits (Destacats, Bookmarks, etc) . Aquesta tècnica és força coneguda per a la majoria dels clients -usuaris- d’aquest tipus de programes.

De tota manera, enllaçar el recurs no sempre ens permetrà recuperar-lo, doncs és possible que en devenir cert temps i intentem accedir-hi una altra vegada, ens trobem en que ja no és disponible. És a dir, que o no hi és o és en un altre lloc (en una altra url).

En una biblioteca aquest escenari és força improbable, si és reubiqués el recurs estaria pefectament identificat, mentre que si es descatalogués, ja no hi seria -lògicament- en el repertori.

Emmagatzematge de continguts en línia

El ventall de formats que tenim al nostre abast per poder emmagatzemar un contingut del web és força ampli, però bàsicament estarà condicionat:

  • pel format del contingut del propi recurs: text, imatge, video, audio, etc…

  • per les limitacions o normatives d’emmagatzematge del nostre repositori.

Una de les principals raons -a part de la seguretat- per abandonar l’ús de l’Internet Explorer va ser precisament el gran nombre de facilitats que oferia el programari alternatiu, en el cas que ens ocupa el Firefox.

Els que el fem servir sabem que tenim al nostre abast gran nombre de complements que ens permeten afegir utilitats i prestacions al nostre orsador del web.

Complements del Firefox Conversor de Fitxers PDF

Anuncis