Aquest esquema és la primera aproximació al procés creatiu que Joannis va descriure magistralment en el seu llibre -enguany descatalogat- “del Estudio de la Motivación a la Creación Publicitaria y de la Promoción de Ventas“.

El procés creatiu d'un anunci descrit per Joannis

Sobre aquest esquema ens basarem en properes aportacions dedicades al desenvolupament del mètode proposat i les possibles interpretacions; (aplicacions) que d’ell deriven.

Anuncis