El gènere -classe de missatge- és un element clau per a la identificar i representar un document, constituint un esquema de comunicació que determina el procés comunicatiu

.

Classificació dels Gèneres Comunicatius

M. Pinto, F.J. García y M.C. Agustín. Indización y resumen de documents digitales y multimedia. Editorial Trea, Vigo [2002]