Una campanya és un conjunt d’accions publicitàries planificades i desenvolupades en un termini de temps que persegueixen uns objectius establerts prèviament.

openphotonet_stuck_on_converse by Chris source openphoto.net : http://14808.openphoto.net

Aquestes accions publicitàries enguany solen tenir un al nivell de complexitat en base a un gran nombre de tècniques de comunicació i suports que constantment apareixen o es reinventen; i al creixent esforç que es requereix per a definir els públics a qui adreçar-les.

Per a minimitzar la distorsió i la dispersió del missatge publicitari en un entorn tan complex una campanya publicitària només ha de comunicar un sol missatge, amb coherència conceptual, verbal, gràfica, etc.

Una campanya s’ha de recolzar fermement en el principi d’unitat enunciativa:

  • Totes les peceshan de tenir els elements clau del missatge, adaptant-se al llenguatge publicitari de cada mitjà.
  • El missatge ha de ser clar, coherent i comunicativament íntegre en cada suport de manera independentment.

Algunes estratègies creatives emperò alteren el principi d’unitat enunciativa definint un recorregut a través de mitjans concrets, facilitant instruccions per a la seva interpretació correcta. En aquest darrer cas trobaríem les accions publicitàries que des d’un mitja adrecen a un altre, com pot ser el cas d’un espot televisiu que anuncia una web o un centre de recepció de trucades.

Redacción Publicitaria, Víctor Curto, Juan Rey y Joan Sabaté. Editorial UOC. Barcelona (2008) pags [50-52]
Anuncis