You are currently browsing the category archive for the ‘Documentació’ category.

La Bibliografia és la cerca, identificació, descripció i classificació de documents impressos, amb la finalitat de constituir repertoris apropiats per facilitar el treball intel·lectual. 1

La bibliografIa 2 és la recerca dels materials mitjançant la consulta de les fonts d’informació; la identificació dels mateixos (materials),comprobant la seva existència i l’anàlisi de cada document i la seva descripció adoptant una determinada normativa.

L’esquema proposat per Pensato3 plasma el procés d’elaboració d’un repertori, organinzánt-lo en tres nivells:

 • cultural o preliminar,
 • tècnic, o la metodologia i tècniques de treball bibiliogràfic ; i
 • tipogràfico-editorial, la seva representació impresa.

O expresat en altres paraules, s’ha de planificar, compilar i presentar el repertori4.

El modelo que proposa Pensato es pot sintetitzar5 de la manera següent:

 1. Elaboració y delimitació de l’objecte
 2. Cerca i recullida de material
 3. Identificació i ponderació del material triat
 4. Elecció del mètode de descripció del document, la seva amplitud de referències i annotacions
 5. Ordenació
 6. Presentació formal i tipogràfica.


“La qualitat del treball de la màquina serà sempre conseqüència de la de l’especialista o tècnic que la nodreixi. La cerca de documents bàsicos, la seva elecció, la seva anàlisi, els criteris d’ordenació [emprats], constituixen la part primordial del treball bibliogràfic que cap cervell electrònic pot fer”
6

NOTES

 1. Malclès,L-N. Manuel de Bibliographie. Presses Universitaires de France. Paris 1985)
 2. Moll, J. La bibliografía en la investigación literaria en Métodos de estudio de la obra literaria de J. M. Díaz. Editorial Taurus. Madrid 1985.
 3. Pensato, R. Corso do Bibliografia Guida alla compilaziones e all’uso dei repertori bibliografici. Editrecie Bibliográfica. Milano 1987.
 4. Villaseñor, I. Las fuentes de información (II) en Manual de Información y Documentación de J. López Yepes. Editorial Pirámide. Madrid 1996.
 5. Simón Díaz, J. La bibliografía concepto y aplicaciones. Editorial Planeta. Barcelona 1971.
 6. de Torres Ramírez, I. Las fuentes de información. Metodología del repertorio bibliográfico en Manual de Ciencias de la Documentación de J. López Yepes. Editorial Pirámide. Madrid 2006.
Anuncis
 • Informacio de les variables publicitaries
  • Que es l’empresa
  • Que creu el public que es
  • Que vol ser
  • Quina imatge es vol projectar
  • Quina es la seva trajectoria
  • Quines activitats empresarials du a terme
  • Personalitat individual dels productes comercialitzats
  • Documentacio exhaustiva de marques, logos,…
  • Competencia interna entre els seus productes
  • Competencia exterior
  • Coneixement del mercat
  • Justificacio de campanyes, objectius i finalitat
 • Elaboracio d’investigacio de mercat
  • Descripcio del producte comercialitzat
  • Presentacio i preus de venda en els diversos canals de distribucio
  • Marques de la competencia i caracteristiques
  • Descripcio del mercat objectiu
   • Vendes globals
   • Evolucio de les vendes
   • Estacionalitats
   • Distribucio de marques
   • Perfil del consumidor
  • Inversions publicitaries del sector
  • Obtenir mostres representatives dels mitjans publicitaris utilitzats per la competencia
  • Dades promocionals
  • Objectius comercials
  • Obtencio del public objectiu al que ens adreçarem
  • Posicionament del producte a comunicar
  • Estacionalitat de la campanya publicitaria
  • Pressupost publicitari
   • Dependencia amb vendes
   • Inversio en mitjans i suports
  • Promocio de vendes
  • Informacio de vendes
  • Control d’inversions publicitaries
  • Inversio de marques de la competencia
 • Elaboracio del Briefing
  • Dades de l’anunciant
   • Nom i rao social
   • Sector al que pertany
  • Actors de l’agencia de publicitat
   • Area de creativitat
   • Area de comptes
   • Area de mitjans
   • Area de gerencia
   • Area de Documentacio / Investigacio
  • Data i lloc d’elaboracio
  • Campanya a comunicar
   • Historia del producte
   • Sector i sub-sector al que pertany
  • Objectiu global de la campanya
   • Objectius de comunicacio
   • Objectius de marketing
   • Objectius de planificacio / mitjans
  • Public objectiu al que va adreçat
   • Perfil / especificacions
   • Orientacio per a investigacio
  • Elements a tenir en compte per la campanya
   • Caracteristiques del producte
   • Particularitats del producte
  • Duracio i periodicitat de la campanya
  • Pressupost de la campanya publicitaria
  • Eixos de comunicacio
   • Antigrups o sectors contraris del producte
   • Limitacions del producte respecte la competencia
   • Beneficis, avantatges respecte la competencia
  • Plantejaments propis de l’agencia respecte l’anunciant
  • Conclusions
   • Creativitat
   • Comptes
   • Mitjans
   • Documentacio
  • Fonts documentals proposades
   • Bibliografia
   • Documentacio
  • Calendari de treball
  • Agencies competidores (concurs)
  • Actors implicats
   • persones que han elaborat el briefing
   • Persones que adjudicaran la campanya
  • Comentari final i objectius definitius a assolir
  • Signatura del client
 • Elaboracio de la Campanya Publicitaria
  • Analisi i investigacio del producte
   • Caracteristiques
   • Mercat
  • Propostes d’estudis addiconals que afectin l’anunciant
  • Analisi de les campanyes de la competencia
   • Inversions
   • Estrategies
  • Analisi del mercat potencial i habits del consumidor
  • Contrast del public objectiu de la campanya
  • Investigacio de la distribucio del producte
   • Majoristes
   • Venda directa
  • Acces a fonts institucionals
   • Publiques
   • Privades
  • Definicio de l’estrategia creativa
   • Objectius
    • Determinacio del contingut del missatge publicitari
    • Establiment de relacions d’interdependencia
     • Missatge
     • Codificacio
     • Mitjans
   • Obtencio d’informacio
    • Briefing de l’anunciant
     • Estrategia de marketing
     • Objectius publicitaris
    • Aplicacio de metodes d’incentivacio
    • Llista de comprobacio
     • Empresa
     • Producte
     • Marca
    • Gestio de la documentacio
     • Recerca sobre la rebuda
     • Investigacio sobre la complementaria
    • Investigacions ad hoc addicionals
   • Analisi de l’estrategia
    • Identificacio de les variables estrategiques de marketing
    • Analisi
     • Objectius
     • Recursos
   • Subestrategia
    • del missatge
     • Avaluacio de totes les variables recullides
      • Interrelacions
      • Determinacio del public objectiu
     • Seleccio del contingut del missatge publicitari
     • Eleccio del contingut del missatge i aplicacio del metode AIDA
    • de codificacio
     • Aplicacio de metodes d’incentivacio creativa
     • Seleccio intuitiva d’idees i solucions
     • Precodificacio de solucions alternatives
     • Test d’alternatives
     • Eleccio del missatge basic
     • Codificacio del missatges basic
      • en funcio de la investigacio
      • en funcio dels mitjans
     • Realitzacio de materials per als mitjans publicitaris
      • Spots televisius
      • Originals de premsa
      • Originals de revistes
      • Originals de publicitat exterior
      • Films i filmets de cinema
      • Cunyes radiofoniques
      • Originals de publicitat directa
      • Originals de publicitat en punt de venda
      • Originals d’internet
    • de mitjans
     • Aplicacio de metodes de seleccio de mitjans
     • Seleccio de mitjans segons codificacio
     • Aplicacio de metodes de planificacio de mitjans
     • Determinacio del pla de mitjans
     • Preparacio i tramesa d’ordres de mitjans
  • Definicio de l’estrategia de mitjans
   • Objectius de la campanya publicitaria
   • Public objectiu
    • Perfil
     • Piscologic
     • Sociologic
    • Segmentacio
    • Comportament front la competencia
     • Fonts publicitaries
     • Fonts propies
     • Control de mitjans
   • Missatges publicitaris
   • Politiica d’actuacio de l’anunciant
    • Implicacio en l’agencia
   • Eleccio de la tipologia dels mitjans
    • Audiencia Total
    • Difusio
    • Duplicacions d’audiencia
    • Habits de l’audiencia
    • caracteristiques de l’audiencia
     • qualitatives
     • quantitatives
    • Perfil del public objectiu
    • Ponderacions d’individus del public objectiu
    • Audiencia util del suport
    • Tarifes
     • Cost per impacte
   • Seleccio dels suports de cada mitja
    • TV
    • Radio
    • cine
    • Publicacions
    • Premsa
    • Internet
   • Eleccio d’originals per a cada suport

    • Numero
    • Format
   • Calcul de ponderacions de mitjans i suports
   • Distribucio del pressupost publicitari disponible
   • Distribucio per calendari dels originals
   • Supervisio de tot el proces de produccio
   • Avaluacio dels resultats
    • Cobertura sobre el public objectiu
    • Frequencia promig d’impactes publicitaris
    • Intensitat de la frequencia d’impactes
    • Rendibilitat
    • Distribucio
  • Definicio de l’estrategia d’accions promocionals
  • Pretest
   • Questionari per a saber per que es compra el producte
   • Campanya de proba en un mercat reduit
   • Valoracio dels resultats obtinguts
  • Definicio definitiva de la campanya

   • creativitat
   • mitjans
  • Produccio
   • Grafica
    • Seleccio de proveidors
     • Interns
     • Sotscontractacio
    • Pressupost de produccio
     • Elaboracio
     • Lliurament
    • Ordre de realitzacio
     • Definicio
     • Termini
    • Realitzacio
     • Texte
     • Layout
    • Muntatge de l’original publicitari
    • Tramesa del muntatge als suports
    • Supervisio de costos
    • Tramesa del pressupost
    • Pagament a proveidors
    • Arxiu del material produit
    • Assessorament
     • en Materials
     • en Tecnologia
   • Audiovisual
    • Pre-produccio
     • Renunions previes
     • Organtizacio de
      • Castings
      • Atrezzo
      • Vestuaris
      • Localitzacions
     • Contractacio de
      • Actors i actrius
      • Veus
      • Musics
      • Productores
       • Audiovisuals
       • Cinematografiques
      • Material
    • Produccio
    • Post-Produccio
    • Arxiu
     • Videoteques
     • Musical
     • Efectes sonors
  • Planificacio de mitjans
  • Recomanacions d’accions

   • promocionals
   • relacions publiques
  • Exhibicio del producte
   • Displays
   • Aparadors
  • Informacio del producte al detallista
   • Condicions
   • Caracteristiques
  • Supervisio de la produccio
  • Control administratiu
   • Inversio
   • Material
   • Execucio
  • Postest de resultats

Categories

Calendar

Octubre 2019
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« maig    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Anuncis