Amb la inclusió de l’Avantprojecte de Llei d’Economia sostenible de modificacions legislatives que afecten al lliure exerccici de les llibertats d’expressió, informació i el dret d’accés a la cultura mitjançant Internet, els periodistes, bloggers, usuaris, professionals i creadors d’internet manifestem la nostra ferma oposició al projecte, i declarem que…

1.- Els drets d’autor no poden situar-se per damunt dels drets fonamentals dels ciutadans, com el dret a la privacitat, a la seguretat, a la pressumpció d’inocència, a la tutela judicial efectiva i a la llibertat d’expressió.

2.- La suspensió de drets fonamentals és i ha de seguir sent competència exclusiva del poder judicial. Ni un tancament sense sentència. Aquest avantprojecte, en contra del que s’estableix en l’article 20.5 de la Constitució, deixa a mans d’un orgue no judicial – un organisme depenent del ministeri de Cultura-, la potestat d’impedir als ciutadans espanyols l’accés a qualsevol pàgina web.

3.- La nova legislació crearà inseguretat jurídica en tot el sector tecnològic espanyol, perjudicant un dels pocs camps de desenvolupament i futur de la nostra enconomia, entorpint la creació d’empreses, introduint obstacles a la lliure competència i alentint la seva projecció internacional.

4.- La nova legislació proposada amenaça els nous creadors i entorpeix la creació cultural. Amb Internet i els succesius avenços tecnològics s’ha democratitzat extraordinàriament la creació i emisió de continguts de tot tipus, que ja no provienen principalment de les indústries culturals tradicionals, sino de multitud de fonts diferents.

5.- Els autors, com la resta de treballadors, tenen dret a viure del seu treball amb noves idees creatives, models de negoci i activitats associades a llurs creacions. Intentar sostenir amb canvis legislatius a un indústria obsoleta que no ha sabut adaptar-se a aquest nou entorn no és just ni realista. Si el seu model de negoci es basa en el control de les còpies de les obres i en Internet no és possible sense vulnerar drets fonamentals, hauran de cercar-ne un altre.

6.- Considerem que les indústries culturals necessiten per a sobreviure alternatives modernes, eficients, creibles i assolibles y que se adaptin als nous usos socials, en lloc de limitacions tan desproporcionades i ineficients per a la finalitat que diuen perseguir.

7.- Internet ha de funcionar de manera lliure i sense interferències polítiques promogudes per sectors que pretenen perpetuar obsolets models de negoci i impossibilitar que el coneixement segueixi sent lliure.

8.- Exigim que el Govern garanteixi per llei la neutralitat de la Xarxa en l’estat espanyol, front qualsevol tipus de pressió que es produeixi, com marc de desenvolupament d’una economia sostenible i realista de cara al futur.

9.- Proposem una vertadera reforma del dret de propietat intelectual orientada a la seva finalitat: retornar a la societat el coneixement, promoure el domini públic i limitar els abusos de les entitats gestores.

10.- En democràcia les lleis i llurs modificacions s’han d’aprovar després del seu oportú debat públic i la consulta prèvia a totes les parts implicades. No és de rebut que es facin canvis legislatius que afectin a drets fonamentals en una llei no orgànica i sobre una altra matèria.